Reunie o.b.s. "De Waarborg " op 22-09-2001 te Wagenborgen.

Ter ere van het 25 jarig bestaan van het schoolgebouw.


Het vroegere hoofd der school: J.Woltjer.


"juf" Hofman in gesprek met Bert Viel.


"Meester" Wezeman in gesprek met de tweeling Jansema en Trea Viel.

 


Cornelis Niehof alias "Co-Co".

 


Diana Bos en Monique Bijkerk.

 


Eric Meijer.

 


Yvonne van Dijk, Jan Wildeman en Lynda Bosscher in gesprek.

 


Jaqeline Booy in gesprek met Sylvia Meijer.

 


De foto genomen tijdens de reunie.

Onderstaande tekts onbewerkt overgenomen van de site van OBS de waarborg :

De reunie ter ere van het 25 jarig bestaan van ons schoolgebouw is een groot succes geworden. De aanwezige oudleerlingen, leerkrachten en oudleerkrachten hebben een middag weer vele herinneringen kunnen ophalen over hun samen doorgebrachte schooltijd. Sterke verhalen, leuke en soms minder leuke ervaringen werden weer uit het geheugen te voorschijn gehaald. Verloren gegane contacten werden weer hersteld en adressen uitgewisseld. Er was een korte film, welke door de heer R.Swart was gemaakt, van de opening van de school te zien. Ook waren er dia's en vele foto's. Bijna alle schoolkranten vanaf 1978 lagen er ter inzage en velen konden dan ook hun schoolkrantverhaal  weer teruglezen. Hierbij hadden enkele leerlingen enige voorspellingen in de toekomst gedaan welke soms ook nog waren uitgekomen. Tijdens de middag werden er foto's gemaakt en er werd door de heren Jan Steendam en Jan Kerbof een videofilm gemaakt. De video film is op school te bestellen en kost f 35,00 bij verzending f 40,--  e-mail naar:obsdewaarborg@wxs.nl
Tijdens de middag werden de reünisten voorzien van een drankje en een hapje door de ouderraad. Laat in de middag gingen pas de laatste gasten weer huiswaarts.

Op vezoek plaatsen we hieronder een deel van de speech van onze directeur Renzo Niehof, zodat een ieder dit gedeelt nog een rustig kan nalezen.

 

Wagenborgen 17 sept 2001
van onze speciale wetenschapper Homme Hommeles

Steeds vaker kwamen er meldingen binnen. Men raakte er opgewonden van. Deuren en ramen werden 's avonds gesloten. Brommers, fietsen en enkele auto's werden in garages gezet. Appels, peren, pruimen en druiven werden geplukt en uit voorzorg opgegeten. Flessen met zoetigheid werden voorzien van extra beveiligde doppen.  Ten Oosten van Wagenborgen werd de G. Boelmanweg afgesloten en ook werd  uit voorzorg Oosterweren ontdaan van het wegdek. Wagenborgen zou op 18 september overspoeld worden met hordes min of meer bekende hommels en bijen. Ze zouden terugkeren  naar de honingraat waar ze in het verleden een deel van hun tijd hebben doorgebracht. De laatste maanden waren deze bijzondere maar nijvere beesten herontdekt. Bij navraag en gedegen onderzoek bleken de beesten in de afgelopen 25 jaar uitgezwermd te zijn over heel Nederland en zelfs in het buitenland werden nog enkele bijzonder bijen waargenomen. Bij navraag bleken ze ondermeer te vinden te zijn in:  Tiel, Brielle, Zeist, Duiven, Culemborg, Hillegom, Arnhem, Alphen aan de  Rijn, Bergum, Goes, Den Haag, Lichtenvoorde en Doetinchem. Vele exemplaren kwamen echter uit de regio en waren heel wat sneller te lokaliseren. Deze exemplaren waren zeker niet minder interessant.  De speciale wetenschappelijke commissie: Registratie en uitzoeken namen interessante exemplaren (De zgn. Reünie commissie) is maanden bezig geweest om de vreemdsoortigste exemplaren bijeen te brengen. De Reünie commissie hebben als wetenschappers over enkele exemplaren nadere informatie kunnen verzamelen. Een van de bekendste hommels die we in het rijtje tegen komen is een wat ouder vergrijsd exemplaar Signalement: slank, groot en ietwat gebogen postuur, voorzien van een kijkijzer en vriendelijk uiterlijk. Maakte in het verleden vaak gebruik van de  uitspraak "Moet ik je veranderen in een wolkonijn"  De wolkonijnen zien we in deze regio nog regelmatig rondhuppelen. Omstreeks december begon dit exemplaar veel gelijkenis te vertonen met Sinterklaas.  Heeft jaren een belangrijke taak gehad in de bijenkorf aan de Hoofdweg. Het was de zogenaamde: Woltjerhommel een zeer zeldzaam exemplaar.
Een andere vrouwelijke hommel werd al snel gelokaliseerd in Delfzijl. signalement: vrij klein, altijd netjes gekleed, pittig van aard en uiterst vriendelijk van aard, had in het verleden vaak wat moeite met het besturen van motorvoertuigen, en een kei in het bijbrengen van lesstof  aan de meest onbekwame jonge bijen. Het was een zogenaamde Hofmanhommel.
Een exemplaar werd  in Termunterzijl ontdekt verhuisde naar Wagenborgen en vloog na jaren over naar Westernieland.  De laatste berichten wijzen erop, dat dit exemplaar, bekend van stevige bril en gitaar, binnenkort met pensioen mag. Dit exemplaar werd als  Wezemanhommel aangegeven.
Een hommel die we in Gasseltenijveen herontdekten( de Nienhuishommel) was er een die zich de honing niet uit de raat liet eten. Bij de eerste bouw van de bijenkorf aan de Hoofdweg ontstond menig verschil betreffende het gebruik van de ruimtes in de korf. Het is een zeer sportief exemplaar die je menig kilometertje per week, rennend tegen kunt komen.
Vele andere hommels hebben de honingraat de afgelopen jaren nog bewoond.  Ze kwamen nog tegen de altijd  kaarsrechtlopende Fromahommel, de uit Nieuwolda afkomstige van der Zijdehommel, de specalist in gebitsverzorging, de Swaerdenshommel, de Scholtenhommel en Hassinghommel, waarbij de laatste twee getrouwd  waren met varende darren. Een bijzonder bezige hommel werd nog ontdekt in Beerta. In de weilanden tussen varkens en schapen en  druk, druk, druk  werd de ten Havehommel gevonden. Crisissen zoals; de varkenspest, mond- en klauwzeer had dit zeer taai exemplaar doorstaan.
Maar enkele  jaren hebben twee Westerhuisbijen en een Westerhuishommel, nu een reizende Heutinkverkoophommel geworden, en onze bovenschoolse Frikhommel, de raat bezocht. De Bovenschoolse Frikhommel wordt nog regelmatig gesignaleerd in Wagenborgen. Als organisatiehommel een bijdetijds en  bijdehands dier.
Enkele bijzondere bijen werden op zeer uiteenlopende plekken aangetroffen. In Zeeland werd een vanDijkbij  gezien, die veel gelijkenis vertoonde met een pittige hommel welke nu nog in de korf werkt.  In de regio werden verschillende Jansemabijen aangetroffen veelal met groente- en strokoppen.  In de Kwelders werden nog twee knappe  groenebijen aangetroffen.  In verschillende huizen werden enkele exemplaren van de Heethuisbijen ontdekt. Waarvan er een regelmatig met een videocamera  werd gesignaleerd en de twee andere regelmatig met hun handen in het modder zaten, twee echte Heethuismodderbijen.
Uniek was wel de vondst van twee bijen die werden aangetroffen tussen de varkens. Het waren  twee met elkaar getrouwde bijen.  (een Kuiperbij en Swartbij)  Daar dit de afgelopen 25 jaar toch zelden is waargenomen is dit zeker het vermelden waard. Een uit dit huwelijk geboren jonge vrouwelijke bij een zgn Mandybij is inmiddels bewoner van de korf geworden. Een uitzonderlijke prestatie van deze exemplaren. In Leusden werden twee wilde bijen gesignaleerd . De wetenschappers hadden gedacht dat het nooit goed zou komen met deze wildemansbijen, maar diepgaand wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat ze goed op hun bijenpootjes zijn terecht gekomen.  In het westen werden de Meijerbijen aangetroffen, na een zoemig contact met de onderzoekers werd geconstateerd dat het Groninger dialect bij deze exemplaren niet meer te horen is.
Ook ver uitgezwermd waren de Rodenburgbijen. Met bijzondere, maar mooie namen zijn  zij met hun bijenskelters vertrokken naar elders. Enkele teruggevonden bosbijen werden aangetroffen in kantoren en op boerderijen.
Westerkampbijen werden regelmatig gezien in horecagelegenheden, hoewel er nu, één exemplaar al zoemend en in een rood pak, dagelijks  op zoek is naar gleuven in deuren, is aangetroffen. Van de extra lange exemplaren die overal ter wereld werden aangetroffen waren wel de Smitbijen, de Vriesbijen en de Heeresbijen wel de langste. Van de Niehofbijen is wel de kokobij een merkwaardig exemplaar. Groot en sterk en altijd in de weer met groen, veel etend en drinkend is dit een graag geziene bijenreus.
Natuurlijk werden er nog meer exemplaren aangetroffen. Onderzoek zal moeten aantonen of het hier om excentrieke gevleugelden betreft.  Het ligt in de bedoeling van de wetenschappers om op zaterdag 18 september, wanneer de hordes hommels in bijen Wagenborgen gaan bezoeken nader onderzoek te verrichten. De Hommels en bijen zijn dus gewaarschuwd! .

 

Last update: 23-10-2001 © T.Wildeman all years.