Schoolgebouwen Openbare Lagere School te Wagenborgen:

Periode 1827 tot 1928:

Het schoolgebouw was toen gevestigd op de locatie aan de Hoofdweg waar achtereenvolgens garage R. Dallinga en J. Zwalve waren gehuisvest. De school was tot 1883 onderdeel van de Hervormde gemeente want in die tijd behoorde de zorg voor het onderwijs nog bij de kerk in dit jaar verkocht de Hervomde gemeente het schoolgebouw en de meesterswoning aan de gemeente Termunten , het jaartal is wel opmerkelijk daar in dit jaar ook de Hervormde kerk gebouwd is en deze mogelijk het geld goed konden gebruiken bij de bouw. Het schoolgebouw heeft met de nodige verbouwingen bijna 100 jaar dienst gedaan.

Periode 1928 tot en met 1945:
In 1928 was een nieuwe school gebouwd op een nieuwe locatie gelegen op de hoek Hoofdweg - "Kampslaan" , door het uit nood afwerpen van bommen door en toestel van de R.A.F. op 18 november 1943 nabij deze locatie is het toenmalige schoolgebouw geheel verloren gegaan de "Meesterswoning" heeft dit overleefd, de school was tijdens het neerkomen van de bommen 's avonds om 7 uur gelukkig gesloten. Door deze oorlogshandelingen is de bouw van het huidige schoolgebouw (1976) nog vertraagd daar men nog extra onderzoek heeft gedaan of er geen blindgangers meer lagen.


Detail kaart +/- 1945 omgeving Openbare Lagere School.
(Voor een groter formaat even op de afbeelding klikken.)

Periode +/-1945 tot 1974:

Dit schoolgebouw is direct na de 2e wereldoorlog gebouwd en afgebroken omstreeks 1974 om plaats te maken voor nieuwbouw dit was een langwerpig rechthoekig gebouw met 3 lokalen en een puntdak boven was een zeer grote zolder waar oudpapier en andere zaken werden verzameld aan het einde van de gang stond een oude wringer o.i.d. Het gebouw stond haaks op de Hoofdweg paralel aan het "Kampslaantje" voor de school was een grote tuin en de ingang van het schoolplein was tussen de 2 kastanjebomen door aan de Hoofdweg.

Periode 1974 tot 1976:


In deze periode werd er lesgegeven in de "voormalige "Landbouwschool"(bouwjaar ongeveer 1951) aan het einde van de H.L. Emmensweg dit was een schoolgebouw met 3 lokalen en een grote loods er achter waar je in de pauze heerlijk (droog)kon spelen er stond ook een oude tracktor in de hoek.

Periode 1976 tot heden:


In 1976 werd het huidige schoolgebouw geopend , het was voor die tijd een modern schoolgebouw in honingraad vorm gebouwd met 4 lokalen en een centale ruimte waarbij destijds al rekening is gehouden met eventuele uitbreiding met nog enige lokalen aan de achterzijde. De ingang van het schoolplein is hier verplaats naar het "Kampslaantje".De school heeft later de naam " De Waarborg" gekregen.

Tijdens onze schoolperiode die ongeveer tussen 1969 en 1980 ligt hebben wij maar liefst 3 verschillende scholen les gehad:
-"Oude" school.
-"Landbouwschool"
-"Nieuwe" school

Wie heeft er betere foto's ? graag een mailje.

Tonny Wildeman

Last modified: 14-07-2009