Privacy verklaring

Wildeman-Zundapp.nl
Wildeman-Zundapp.nl, gevestigd aan Aperloheve 16 8081JP Elburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.wildeman-zundapp.nl Aperloheve 16 8081JP Elburg Telefoon: +31-642390295

Tonny Wildeman is de Functionaris Gegevensbescherming van Wildeman-Zundapp.nl Hij/zij is te bereiken via tonny@wildeman.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Wildeman-Zundapp.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wildeman-zundapp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Wildeman-Zundapp.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:
Wildeman-Zundapp.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wildeman-Zundapp.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Wildeman-Zundapp.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie)
persoonsgegevens > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.
Personalia > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.
Adres > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.
Enzovoort > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wildeman-Zundapp.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Wildeman-Zundapp.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@wildeman-zundapp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. Wildeman-Zundapp.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wildeman-Zundapp.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Wildeman-Zundapp.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wildeman-zundapp.nl
Volgende
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
1 x Diversen
1 x Microfilm 446 447 - 1 3/77
2 x Microfilm 448 - 2 7/80
1 x Microfilm 446 447 - 8 & 460 561 2/80
1 x Microfilm 446 447 - 4 2/78
2 x Reklame folder Zundapp Premiere 10-1982 Copy
2 x Electrisch schema 448-111 Hai 50
1 x Zündapp Speldje
1 x Brief Aus der geschichte der Zündapp-Werke Nürnberg
1 x Kundendienst Schnellbrief 01/M
1 x Ersatzteile-Preisliste 10 01-03-1958
1 x Ersatzteile-Preisliste 11a 01-01-1959
1 x Instructieboekje D - 441 C 50 Super Copy
1 x Clubblad 1998 nr. 3
1 x Kundendienst Schnellbrief 04/M
1 x Onderdelen catalogus NL - 517 3/1974 Copy
2 x Sticker " vleugel "
1 x Fahrzeug Preisliste 75/1 (fur Verbraucher)
1 x Brief Kolben und Pleuel
1 x Electrisch schema 433 6V/18 Watt 15 Watt Bilux + Schnarre
1 x Zündapp Briefkaart Das Motorrad für Jedemann
1 x Kundendienst Schnellbrief 10/M
1 x Zündapp reklame artikelen set
1 x Spie 3 x 5
1 x Clubblad 1997 nr. 2
1 x Seegerring 40 x 1,75 mm
1 x Sticker " ZR30 "
1 x Kundendienst Schnellbrief 06/M
1 x Electrisch schema 434 6V/19 Watt Mofa 25 M50
1 x Zündapp Briefkaart K 800 1933 - 1935
1 x Microfilm 446 447 - 3 12/77
1 x Bootsmotor Preisliste 13 D Delphin
2 x Bootsmotor Preisliste 12 D Delphin
1 x Kundendienst Schnellbrief 14/M
2 x Sticker " Zündapp Ronde vorm "
1 x Arbeiten an Zweitakt-Motoren 80 cm3 5 Gänge (wassergekühlt) Copy
1 x Kundendienst Schnellbrief 05/M
1 x Ersatzteile-Preisliste 15-12-1962
1 x Clubblad 2003 nr. 1
1 x Sticker " KS 50 "
1 x Microfilm 460 - 2 11/81
1 x Brief Merkblatt über die regulierung von Transportschäden
1 x Microfilm 446 447 - 2 6/77
1 x Kundendienst Schnellbrief 09/M
1 x Brief Zündapp Fahrzeugpreisliste 3/73
1 x Sticker " Zündapp Europameister 1983 80 ccm "
1 x Sticker " SPORT " 517
1 x Microfilm 529 530 - 1 1/77
1 x Microfilm 446 447 - 9 & 460 561 10/80
1 x Ersatzteil Preisliste 8
1 x Sticker " Sport " voor KS 125
1 x Kundendienst Schnellbrief 17/M
1 x Seegerring 40 x 1,75 (Gebruikt)
1 x Sleutel boekje Alles over uw bromfiets 3+4 Versnellingen Copy
1 x Ersatzteile-Preisliste Rasenmäher 01-02-1982
1 x Electrisch schema 428 15W + stopplicht
1 x Sticker " ZB22 "
1 x Brief Lieber Zündapp-Händler 12-09-1957
3 x Ersatzteile-Preisliste 15-01-1965
1 x Microfilm 446 447 - 5 5/78
1 x Electrisch schema 517 6V/34 Watt (Pagani)
1 x Microfilm 446 447 - 6 & 561 2/79
1 x Kundendienst Schnellbrief 15/M
1 x Suikerzakje "Bella" R.S. Stokvis
1 x Brief Sehr geehrter Geschaftsfreund vorlaufige betriebserlaubni
1 x Brief Zündapp Ersatzteile-preisliste 01-1976
2 x Ersatzteil Preisliste 10b
1 x Clubblad 1999 nr. 1
1 x Zündapp Lucifers
2 x Kundendienst Schnellbrief 03/M
1 x Kundendienst Schnellbrief 11/M
1 x Electrisch schema 433 6V/29 Watt 25 Watt Bilux + Schnarre
2 x Ersatzteile-Preisliste 10a 01-03-1958
1 x Clubblad 1995 nr. 3
1 x Sticker " Zündapp " 196 mm x 196 mm
2 x Brief Zündapp Prospekte 1974
2 x Clubblad 1999 nr. 3
2 x Brief Zündapp Sehr geehrter Geschäfsfreund !
2 x Electrisch schema 518 KS 100
1 x Bootsmotor Preisliste 13 D Delphin
1 x Microfilm 460 - 1 7/81
1 x Seegerring 17 x 1,5 mm
1 x Instructieboekje D - 517 Copy
1 x Electrisch schema 517 KS50 Cross / Supersport
1 x Instructieboekje NL - Bella 150 / 200Copy
1 x Technische mitteilungen 1- 30 Nürnberg Copy
1 x Onderdelen catalogus 518 KS100 07-1967 Copy
1 x Brief Zündapp Rasenmäher-Werbemittel
1 x Brief Garatieabwicklung 1986
1 x Ersatzteile-Preisliste 10b 01-03-1958
2 x Sticker " Zündapp "
1 x Brief Lieber Zündapp-Händler 20-03-1957
1 x Sticker " vleugel " Sp
1 x Electrisch schema 511-324 KS 75
1 x Sticker " SUPERSPORT " 517
1 x Bootsmotor Preisliste 1/77
1 x Onderdelen catalogus 448 7-1980 Copy
1 x Arbeiten an Zweitakt-Motoren 50 ccm und 100 ccm 3&4 Gänge Copy
1 x Oliekeerring 25 x 40 x 7
1 x Brief Zündapp Teste Mofa und Mockick info werbung 1974
1 x Ersatzteile-Preisliste 01-01-1968
1 x Ersatzteile-Preisliste 01-01-1964
1 x Zündapp Briefkaart EM 1926 - 1928
1 x Microfilm 521 KS175 1/1982 /1
1 x Kundendienst Schnellbrief 16/M
1 x Brief Lieber Zündapp-Händler 28-01-1957 - 2
1 x Kundendienst Schnellbrief 13/M
1 x Bootsmotor Preisliste 15 D Delphin
1 x Kundendienst Schnellbrief 07/M
1 x Electrisch schema 448-013 CS50
1 x Zündapp Briefkaart Derby 1933-1934
1 x Brief Lieber Geschäftsfreund 24-4-1956
1 x Sticker
1 x Brief Sehr geehrter Zündapp Händler
1 x Electrisch schema 433 6V/18 Watt + Schnarre dauerabgeblendet
1 x Zündapp Dobbelbeker met 3 dobbelstenen
1 x Electrisch schema 517 KS50 Cross
1 x Borgpen 3 x 20
1 x Kogellager 6302 C3
1 x Microfilm 446 447 - 7 & 561 7/79
1 x Sticker " 530 "
790.02EUR
Er zijn geen artikelbeoordelingen
Talen
Nederlands English German
Wildeman-Zundapp