Privacy verklaring

Wildeman-Zundapp.nl
Wildeman-Zundapp.nl, gevestigd aan Aperloheve 16 8081JP Elburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.wildeman-zundapp.nl Aperloheve 16 8081JP Elburg Telefoon: +31-642390295

Tonny Wildeman is de Functionaris Gegevensbescherming van Wildeman-Zundapp.nl Hij/zij is te bereiken via tonny@wildeman.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Wildeman-Zundapp.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wildeman-zundapp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Wildeman-Zundapp.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:
Wildeman-Zundapp.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wildeman-Zundapp.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Wildeman-Zundapp.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie)
persoonsgegevens > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.
Personalia > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.
Adres > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.
Enzovoort > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wildeman-Zundapp.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Wildeman-Zundapp.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@wildeman-zundapp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. Wildeman-Zundapp.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wildeman-Zundapp.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Wildeman-Zundapp.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wildeman-zundapp.nl
Volgende
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
3 x Sticker " KS 50 "
4 x Sticker " ZE40 "
2 x Ersatzteile-Preisliste Rasenmäher 01-02-1982
2 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 03
2 x Instructieboekje D - 446 - Mofa ZD 10 , Moped ZD 30
2 x Ersatzteile-Preisliste 01-01-1968
2 x Bootsmotor Preisliste 13 D Delphin
3 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 04
2 x Ersatzteile-Preisliste 15-01-1965
2 x Instructieboekje D - 460 - 013 ZX 25
2 x Instructieboekje D - 447 - 100 / 110 ZR 10 / ZR 30
2 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 13
2 x Ersatzteile-Preisliste 10b 01-03-1958
2 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 15
2 x Ersatzteil Preisliste 10b
2 x Fahrzeug Preisliste 78/3 (fur Verbraucher)
2 x Instructieboekje D - 447 - 100 / 110 ZR 10 / ZR 30
3 x Electrisch schema 434 6V/15 Watt + dauerabgeblendet
2 x Technische Mitteilungen Bootsmotoren Nr 1
2 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 07
2 x Instructieboekje D - 448 - 141 / 151 CS 25 / CX 25
2 x Arbeiten am Zweitaktmotor 50 cm3 3 Gänge Hand Tretkurbel
2 x Ersatzteil Preisliste 8
3 x Ersatzteile-Preisliste 10a 01-03-1958
2 x Sticker " SPORT " 517
1 x Zündapp Briefkaart Z22 1921 - 1924
2 x Sticker " ZB22 "
2 x Sticker " 448 "
1 x Zündapp Speelkaarten
4 x Sticker " SUPERSPORT " 517
2 x Sticker " Sport " voor KS 125
3 x Sticker " Zündapp Ronde vorm "
1 x Kabel Grasmaaier Type 690 KM 20
2 x Sticker
2 x Sticker " Zündapp Europameister 1983 80 ccm "
1 x Zündapp Briefkaart Das Motorrad für Jedemann
3 x Sticker " ZD20 "
2 x Sticker
1 x Zündapp Briefkaart Z 300 1928 - 1929
2 x Sticker " ZR20 "
2 x Sticker " ZD25 "
2 x Sticker " Zündapp Top-Star "
3 x Sticker " vleugel "
2 x Sticker " 530 "
1 x Zündapp Briefkaart K 800 1933 - 1935
1 x Poster Buitenboordmotor "Ideal fur wassersport und Urlaub "
1 x Sticker " Zündapp "
3 x Sticker " vleugel " Sp
3 x Sticker " Automatic "
1 x Zündapp Briefkaart EM 1926 - 1928
2 x Kundendienst Schnellbrief 66/M
1 x Zündapp Speldje
1 x Sticker " Zündapp " 98 mm x 98 mm
1 x Zündapp Lucifers
1 x Zündapp Briefkaart Derby 1933-1934
1 x Raam sticker " Zündapp " 360mm x 50mm
1 x Sticker " Zündapp " 196 mm x 196 mm
2 x Sticker " ZR30 "
1 x Sticker " Zündapp "
2 x Suikerzakje "Bella" R.S. Stokvis
3 x Microfilm 460 - 4 7/83
2 x Instructieboekje D - 304 Buitenboordmotor
2 x Technische Mitteilungen Bootsmotoren Nr 4
2 x Instructieboekje D - 304 Buitenboordmotor
3 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 12
2 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 16
2 x Instructieboekje D - 448 - 140 / 150 CS 25 / hai 25
2 x Technische Mitteilungen Bootsmotoren Nr 3
2 x Ersatzteile-Preisliste 10 01-03-1958
2 x Instructieboekje D - 460 - 013 ZX 25
2 x Instructieboekje D - 460 - 013 ZX 25
2 x Instructieboekje D - 434 - Mofa 25 , Moped M50
2 x Bootsmotor Preisliste 15 D Delphin
2 x Bootsmotor Preisliste 13 D Delphin
3 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 11
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 06
2 x Ersatzteil Preisliste 10a
2 x Instructieboekje D - 447 - 100 / 110 ZR 10 / ZR 30
3 x Bootsmotor Preisliste 1/77
2 x Instructieboekje D - 304 Buitenboordmotor
2 x Instructieboekje D - 304 Buitenboordmotor
2 x Instructieboekje D - 447 - 020 ZR-20
2 x Bootsmotor Preisliste 12 D Delphin
2 x Instructieboekje D - 304 Buitenboordmotor
2 x Fahrzeug Preisliste 75/3 (fur Verbraucher)
2 x Ersatzteile-Preisliste 11a 01-01-1959
2 x Fahrzeug Preisliste 76/2 (fur Verbraucher)
2 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 02
2 x Technische Mitteilungen Bootsmotoren Nr 2
2 x Instructieboekje D - 304 Buitenboordmotor 1975
2 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 08
2 x Ersatzteile-Preisliste 15-12-1962
2 x Instructieboekje D - 442 - 01 , 442 - 03
2 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 10
1 x D - Presse information Ergänzung L-Ring Dreikanalspülung
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 03
1 x Clubblad 1998 nr. 3
1 x Clubblad 1996 nr. 2
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 26
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 23
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 25
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 16
1 x Clubblad 1999 nr. 1
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 11
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 24
1 x Clubblad 1999 nr. 3
1 x Clubblad 2003 nr. 1
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 09
3 x Instructieboekje D - 442 - 01 , 442 - 03
2 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 14
2 x Datablad 1977 M+M
2 x Technische Angaben R 150 Bella Steigfahigkeit
2 x Electrisch schema 518 KS 100
2 x Databladen 1980
2 x Fout zoek hulp sterontsteking 65 watt in het Duits.
2 x Kogellager 6202 C3
2 x Spie 3 x 5
3 x Kundendienst Schnellbrief 12/M
2 x Kogellager 6002 C3
2 x Kogellager 6203 C3
2 x Seegerring 40 x 1,75 (Gebruikt)
2 x Arbeiten am Bootsmotor 304
3 x Arbeiten am Bootsmotor 304 Modelle 1970
2 x Onderdelen catalogus 304 Buitenboordmotor 09-1973
2 x Technische Tabellen über Zündapp-Zweitaktmodelle Dezember 1956
2 x Sleutel boekje Alles over uw bromfiets 3+4 Versnellingen Copy
3 x Arbeiten am Zweitaktmotor 125 cm3 ,5 Gänge
2 x Oliekeerring 15 x 24 x 7
2 x Kundendienst Schnellbrief 65/M
2 x Kundendienst Schnellbrief 16/M
2 x Arbeiten an Zweitakt-Motoren 80 cm3 5 Gänge (wassergekühlt) Copy
2 x Instructieboekje D - 441 C 50 Super Copy
2 x Electrisch schema 448-150 Hai 25
2 x Datablad 1975 K+M
2 x Oliekeerring 25 x 40 x 7
1 x Electrisch schema 434 6V/19 Watt Mofa 25 M50
1 x Onderdelen catalogus 434 Groene ordner Erganzung 1 06-1968 Nieuw
2 x Electrisch schema 428 15W + stopplicht
1 x Datablad 1977 R+K+M
1 x Borgpen 3 x 20
2 x Seegerring 17 x 1,5 mm
1 x Fout zoek hulp magnetzunder (MHKZ)in het Duits.
1 x Kundendienst Schnellbrief 09/M
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor Automatic
2 x Instructieboekje NL - Bella 150 / 200Copy
1 x Databladen 1982
1 x Onderdelen catalogus 434 1975-03 Mofa 25 Moped M 50
1 x Electrisch schema 517 KS50 Cross / Supersport
1 x Kundendienst Schnellbrief 38/M
1 x Kundendienst Schnellbrief 41/M
1 x Electrisch schema 433 6V/29 Watt 25 Watt Bilux + Schnarre
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor Typ 249
1 x Kundendienst Schnellbrief 30/M
1 x Arbeiten am Motor-Rasenmäher 692
1 x Datablad DB 200
1 x Seegerring 17 x 1,5 (Gebruikt)
1 x Seegerring 40 x 1,75 mm
1 x Kundendienst Schnellbrief 40/M
2 x Demontage en montage Fusschaltwelle
1 x Electrisch schema 448-013 CS50
1 x Instructieboekje D - SX 80 Copy
1 x Electrisch schema 515 6V/23 Watt
1 x Technische Angaben KS 601
1 x Arbeiten an Zweitakt-Motoren 50 ccm und 100 ccm 3&4 Gänge Copy
1 x Onderdelen catalogus 304 Buitenboordmotor Groene ordner 07-1970
1 x Datablad 1976 Mof
1 x Onderdelen catalogus 434 Groene ordner Erganzung 2 10-1969 Nieuw
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor 2+3 Gänge Handschaltung Tretkurbel
1 x Ersatzteil-Katalog Elastic 250 10-1954 Copy
1 x Datablad 1978 M+K+M
1 x Kundendienst Schnellbrief 62/M
1 x Onderdelen catalogus 441 1974-08 C 50 Super
1 x Onderdelen catalogus 434 Groene ordner Erganzung II 10-1969
1 x Onderdelen catalogus 442 1970-12
2 x Kundendienst Schnellbrief 10/M
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor 5 Gänge 50 ccm
1 x Databladen 1984
1 x Onderdelen catalogus NL - 529 Copy
1 x Onderdelen catalogus 442 1971-07
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor Typ 250
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor 2 Gänge Hand "Bergsteiger" 02-1976
1 x Kundendienst Schnellbrief 02/M
1 x Electrisch schema 448-111 Hai 50
1 x Onderdelen catalogus 442 1974-10
1 x Electrisch schema 447-021 ZB 22
1 x Onderdelen catalogus 448 7-1980 Copy
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor Automatic
1 x Datablad DB 201
1 x Electrisch schema 517 KS50 Cross
1 x Onderdelen catalogus 442 Groene ordner 1969-10
1 x Arbeiten am Motor-Rasenmäher 685
1 x Onderdelenboeken set van 6 Nadrukken
1 x Onderdelen catalogus NL - 517 3/1974 Copy
1 x Datablad 1976 R+K+M
1 x Datablad 1975 M+M
1 x Onderdelen catalogus 434 Groene ordner Erganzung I 06-1968
1 x Onderdelen catalogus 518 KS100 07-1967 Copy
1 x Onderdelen catalogus 440/441 Groene ordner Erganzung 1 10-1969 N
1 x Arbeiten am Motor-Rasenmäher 685
1 x Electrisch schema 517 6V/34 Watt (Pagani)
1 x Electrisch schema 511-324 KS 75
1 x Datablad 1978 Mof+R
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor 50 ccm Automatic
1 x Kundendienst Schnellbrief 11/M
1 x Datablad KS 601
1 x Technische Angaben DB 202
1 x Electrisch schema 515 6V/34 Watt + Stopplicht
1 x Kundendienst Schnellbrief 35/M
1 x Electrisch schema 517 KS50 Super Sport
1 x Arbeiten an Zweitakt-Motoren Typ 265 - 266 Copy
1 x Technische mitteilungen 1- 30 Nürnberg Copy
1 x Onderdelen catalogus 444 1972-08
1 x Instructieboekje D - 517 Copy
1 x Electrisch schema 517 GTS 50
1 x Schijf 4,3 (Gebruikt)
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor für Motoren bis 100 ccm 06-1971
2 x Kogellager 6302 C3
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor 2 Gänge Handschaltung "Bergsteiger"
1 x Spie 3 x 3,7
1 x Reklame folder Zundapp Premiere 10-1982 Copy
1 x Kundendienst Schnellbrief 53/M
1 x Onderdelen catalogus 425 Groene ordner 04-1958
1 x Onderdelen catalogus 442 1975-11
1 x Onderdelen catalogus 434 Groene ordner 05-1966
1 x Datablad 1975 Mof
1 x Onderdelen catalogus 435 Groene ordner Erganzung I
1 x Kundendienst Schnellbrief 20/M
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor für Motoren bis 100 ccm
2 x Clubblad 1996 nr. 1
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 27
3 x D - Presse information Roller 1953
3 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 19
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 07
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 21
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 20
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 13
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 14
3 x Clubblad 1997 nr. 2
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 06
1 x Clubblad 1998 nr. 2
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 12
1 x Clubblad 1995 nr. 3
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 05
2 x Brief Garatieabwicklung 1986
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 22
2 x Brief Lieber Zündapp-Händler 12-09-1957
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 09
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 15
1 x Microfilm 460 - 1 7/81
1 x Richtzeiten Rasenmäher
2 x Brief Zündapp Weinachtswerbung 1974
1 x Richtzeiten Fahrzeugen
1 x Inlaat pakking
1 x Wijzer uren Groene Klok
1 x Brief Zündapp Prospekte 1974
1 x Microfilm 448 - 4 12/83
1 x Reklame folder D - Materndienst Ausgabe GF 17
1 x Reklame folder D - 200S
1 x Brief Zündapp-Spitzenmodell KS 80 Sport
1 x Licht schakelaar Groene Klok
1 x Brief Zündapp Teste Mofa und Mockick info werbung 1974
1 x Reklame folder D - Automatic Mofa der neuen komfort klasse
1 x Boek 50 Jahre Zündapp 1967
1 x Brief Zündapp Rabatte 1972
1 x Richtzeiten Fahrzeuge 84
1 x Microfilm 446 447 - 9 & 460 561 10/80
1 x Brief Aus der geschichte der Zündapp-Werke Nürnberg
1 x Microfilm 460 - 2 11/81
1 x Microfilm 446 447 - 2 6/77
1 x Voet pakking
1 x Lamp fitting Groene Klok
1 x Reklame folder D - Automatic mofa A25
1 x Richtzeiten Bootsmotoren
1 x Reklame folder D - 250-Trophy
1 x Microfilm 448 - 2 7/80
1 x Ersatzteile - Stutzpunkte Deutschland
1 x Reklame folder D - Gesucht : Das älteste Zündapp-Fahrzeug
1 x Inlaat pakking
1 x Uurwerk 220/120V Groene Klok
1 x Brief Lieber Geschäftsfreund 24-4-1956
1 x Boek 60 Jahre Zündapp 1977
1 x Electrisch schema GTS 50 Mit Blinkleuchte
1 x Staartstuk olie 250ml
1 x Technische Mitteilungen Nürnberg Nr 24
1 x Instructieboekje D - 530 - 050 / 070 KS 80 / KS 80 Touring
1 x Instructieboekje D - Nähmaschinen ZR 18
1 x Instructieboekje NL - 529 W3585 I holl.
1 x Instructieboekje NL - 529 W3506 II holl.
1 x Instructieboekje GB - 304 Operation And Maintenance
1 x Microfilm 446 447 - 3 12/77
1 x Reklame folder D - 1965 KS 50 Super , KS 50 Super , KS 100
1 x Reklame folder D - Materndienst Ausgabe GF 18
1 x Microfilm 448 - 3 7/82
1 x Richtzeiten Fahrzeuge 80
1 x Microfilm 446 447 - 4 2/78
1 x Condensator Bosch met schroef, klein model
1 x Brief Merkblatt über die regulierung von Transportschäden
1 x Microfilm 448 - 1 11/79
1 x Richtzeiten Rasenmäher
1 x Microfilm 460 - 3 4/83
1 x Richtzeiten Fahrzeuge 78
1 x Briefkaart D - Eddy Hau
1 x Microfilm 446 447 - 5 5/78
1 x Brief Lieber Zündapp-Händler 20-03-1957
1 x Reklame folder D - 1964 Motorräder
1 x Microfilm 521 KS175 1/1982 /3
1 x Brief Combinette 405 und 412
1 x Brief Lieber Zündapp-Händler 28-01-1957 - 2
1 x Reklame folder D - Motorräder 1962
1 x Briefkaart D - bricht mit 50 ccm-Motor 14 Weltrekorde
1 x Reklame folder D - 1964 Motorroller
1 x Kop pakking
1 x Brief Zündapp Fahrzeugpreisliste 3/73
1 x Wijzer minuten Groene Klok
1 x Reklame folder D - 175 S
1 x Richtzeiten Fahrzeuge 81
1 x Microfilm 446 447 - 6 & 561 2/79
1 x Inlaat pakking
1 x Microfilm 446 447 - 7 & 561 7/79
1 x Brief Zündapp-Wandkalender 1974
1 x Reklame folder D - 1965 Combinette Super Combinette Sport Combin
1 x Brief Kolben und Pleuel
1 x Brief Zündapp Gewährleistungsbedingungen 1971
1 x Reklame folder D - Materndienst Ausgabe M 14
1 x Boek 50 Jahre Zündapp 1967
1 x Zuigerveer Delphin 46 mm
1 x Reklame folder B - 175 S
1 x Microfilm 446 447 - 1 3/77
1 x Brief Zündapp-Poster 1975
1 x Microfilm 521 KS175 1/1982 /1
1 x Inlaat pakking
1 x Brief Zündapp Rasenmäher-Werbemittel
1 x Reklame folder D - Materndienst Ausgabe GF 15
1 x Microfilm 446 447 - 8 & 460 561 2/80
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 20
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 22
4.595.48EUR
Er zijn geen artikelbeoordelingen
Talen
Nederlands English German
Wildeman-Zundapp