Privacy verklaring

Wildeman-Zundapp.nl
Wildeman-Zundapp.nl, gevestigd aan Aperloheve 16 8081JP Elburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.wildeman-zundapp.nl Aperloheve 16 8081JP Elburg Telefoon: +31-642390295

Tonny Wildeman is de Functionaris Gegevensbescherming van Wildeman-Zundapp.nl Hij/zij is te bereiken via tonny@wildeman.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Wildeman-Zundapp.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wildeman-zundapp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Wildeman-Zundapp.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:
Wildeman-Zundapp.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wildeman-Zundapp.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Wildeman-Zundapp.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie)
persoonsgegevens > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.
Personalia > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.
Adres > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.
Enzovoort > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wildeman-Zundapp.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Wildeman-Zundapp.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@wildeman-zundapp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. Wildeman-Zundapp.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wildeman-Zundapp.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Wildeman-Zundapp.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wildeman-zundapp.nl
Volgende
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 13
2 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 03
3 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 23
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 22
2 x Instructieboekje D - 304 Buitenboordmotor
2 x Instructieboekje D - 304 Buitenboordmotor
3 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 15
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 06
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 16
2 x Ersatzteile-Preisliste 10b 01-03-1958
2 x Clubblad 1999 nr. 3
2 x Clubblad 1995 nr. 3
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 26
2 x Fahrzeug Preisliste 75/3 (fur Verbraucher)
2 x Instructieboekje D - 447 - 100 / 110 ZR 10 / ZR 30
2 x Instructieboekje D - 442 - 01 , 442 - 03
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 13
2 x Instructieboekje D - 447 - 100 / 110 ZR 10 / ZR 30
2 x Instructieboekje D - 442 - 01 , 442 - 03
2 x Instructieboekje D - 460 - 013 ZX 25
3 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 09
3 x Arbeiten am Zweitaktmotor 50 ccm Automatic
4 x Ersatzteile-Preisliste 01-01-1968
2 x Electrisch schema 517 KS50 Super Sport
2 x SKA 316 Meetklokhouder ontsteking afstelling
3 x Technische Angaben R 150 Bella Steigfahigkeit
2 x Electrisch schema 448-111 Hai 50
3 x Electrisch schema 447-021 ZB 22
2 x SKA 369 Invoerdoorn pistonpen 13,9 mm x 8,5 mm
2 x Electrisch schema 517 6V/34 Watt (Pagani)
2 x Electrisch schema 511-324 KS 75
2 x Electrisch schema 515 6V/34 Watt + Stopplicht
2 x Electrisch schema 517 GTS 50
2 x Electrisch schema 434 6V/19 Watt Mofa 25 M50
1 x Fout zoek hulp magnetzunder (MHKZ)in het Duits.
2 x Electrisch schema 517 KS50 Cross / Supersport
3 x Kabel Grasmaaier Type 690 KM 20
2 x Electrisch schema 518 KS 100
1 x Fout zoek hulp sterontsteking 65 watt in het Duits.
2 x Electrisch schema 434 6V/15 Watt + dauerabgeblendet
3 x Databladen 1980
2 x Electrisch schema 448-150 Hai 25
2 x Electrisch schema 428 15W + stopplicht
2 x Electrisch schema 433 6V/29 Watt 25 Watt Bilux + Schnarre
2 x Electrisch schema 517 KS50 Cross
2 x Electrisch schema 448-013 CS50
2 x Electrisch schema 515 6V/23 Watt
2 x Microfilm 446 447 - 8 & 460 561 2/80
4 x Microfilm 460 - 3 4/83
3 x Microfilm 446 447 - 9 & 460 561 10/80
2 x Microfilm 448 - 2 7/80
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 27
2 x Ersatzteile-Preisliste 10a 01-03-1958
2 x Clubblad 1997 nr. 2
2 x Clubblad 1998 nr. 3
2 x Instructieboekje D - 304 Buitenboordmotor
3 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 25
2 x Instructieboekje D - 304 Buitenboordmotor
2 x Clubblad 1999 nr. 1
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 11
2 x Instructieboekje D - 446 - Mofa ZD 10 , Moped ZD 30
2 x Clubblad 1996 nr. 1
2 x Instructieboekje D - 304 Buitenboordmotor
2 x Clubblad 1998 nr. 2
1 x Fahrzeug Preisliste 78/3 (fur Verbraucher)
2 x Instructieboekje D - 434 - Mofa 25 , Moped M50
2 x Bootsmotor Preisliste 13 D Delphin
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 07
2 x Instructieboekje D - 448 - 140 / 150 CS 25 / hai 25
3 x Ersatzteile-Preisliste 15-12-1962
2 x Ersatzteile-Preisliste 10 01-03-1958
3 x Instructieboekje D - 460 - 013 ZX 25
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 20
2 x Bootsmotor Preisliste 1/77
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 14
2 x Ersatzteil Preisliste 8
2 x Ersatzteil Preisliste 10a
2 x Ersatzteil Preisliste 10b
2 x Clubblad 1996 nr. 2
2 x Ersatzteile-Preisliste 15-01-1965
2 x Instructieboekje D - 447 - 020 ZR-20
2 x Ersatzteile-Preisliste Rasenmäher 01-02-1982
2 x Instructieboekje D - 460 - 013 ZX 25
2 x Instructieboekje D - 448 - 141 / 151 CS 25 / CX 25
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 24
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 12
2 x Bootsmotor Preisliste 12 D Delphin
2 x Ersatzteile-Preisliste 11a 01-01-1959
2 x Bootsmotor Preisliste 13 D Delphin
2 x Clubblad 2003 nr. 1
2 x Fahrzeug Preisliste 76/2 (fur Verbraucher)
2 x Bootsmotor Preisliste 15 D Delphin
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 21
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 19
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 03
2 x Reklame folder D - 1969 Mofa Moped Mokick
4 x Sticker " vleugel " Sp
2 x Sticker " KS 50 "
2 x Richtzeiten Fahrzeuge 80
2 x Microfilm 446 447 - 4 2/78
3 x Zündapp Briefkaart EM 1926 - 1928
2 x Reklame folder D - 1965 Combinette Super Combinette Sport Combin
2 x Arbeiten an Zweitakt-Motoren Typ 265 - 266 Copy
2 x Richtzeiten Rasenmäher
2 x Technische mitteilungen 1- 30 Nürnberg Copy
2 x Richtzeiten Fahrzeuge 78
1 x Zündapp Speldje
2 x Microfilm 446 447 - 5 5/78
2 x Sticker " Zündapp " 98 mm x 98 mm
2 x Sticker " ZE40 "
2 x Kundendienst Schnellbrief 10/M
2 x Inlaat pakking
1 x Reklame folder D - Materndienst Ausgabe M 14
3 x Schijf 4,3 (Gebruikt)
2 x Zündapp Lucifers
2 x Arbeiten am Zweitaktmotor für Motoren bis 100 ccm 06-1971
3 x Kogellager 6302 C3
2 x Arbeiten am Zweitaktmotor 2 Gänge Handschaltung "Bergsteiger"
2 x Arbeiten am Zweitaktmotor 5 Gänge 50 ccm
2 x Zündapp Briefkaart Derby 1933-1934
2 x Raam sticker " Zündapp " 360mm x 50mm
2 x Reklame folder B - 175 S
2 x Sticker " Zündapp " 196 mm x 196 mm
2 x Sticker " ZR30 "
2 x Kundendienst Schnellbrief 02/M
2 x Suikerzakje "Bella" R.S. Stokvis
1 x Reklame folder D - Materndienst Ausgabe GF 15
2 x Sticker " SPORT " 517
1 x Zündapp Briefkaart Z22 1921 - 1924
1 x Onderdelen catalogus 448 7-1980 Copy
1 x Zuigerveer Delphin 46 mm
2 x Sticker " ZB22 "
1 x Richtzeiten Rasenmäher
1 x Kogellager 6202 C3
1 x Reklame folder D - 175 S
1 x Richtzeiten Fahrzeuge 81
2 x Sticker " Zündapp "
1 x Microfilm 446 447 - 6 & 561 2/79
1 x Sticker " Zündapp "
1 x Richtzeiten Fahrzeugen
1 x Inlaat pakking
1 x Kogellager 6002 C3
1 x Microfilm 448 - 4 12/83
1 x Reklame folder D - Materndienst Ausgabe GF 17
1 x Sticker " 448 "
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor 50 cm3 3 Gänge Hand Tretkurbel
1 x Zündapp Speelkaarten
1 x Kogellager 6203 C3
1 x Arbeiten am Motor-Rasenmäher 685
1 x Sticker " SUPERSPORT " 517
1 x Microfilm 460 - 4 7/83
1 x Arbeiten am Bootsmotor 304
1 x Reklame folder D - 200S
1 x Microfilm 446 447 - 7 & 561 7/79
1 x Arbeiten am Bootsmotor 304 Modelle 1970
1 x Kundendienst Schnellbrief 11/M
1 x Kundendienst Schnellbrief 35/M
3 x Arbeiten am Zweitaktmotor 125 cm3 ,5 Gänge
1 x Inlaat pakking
1 x Oliekeerring 15 x 24 x 7
1 x Reklame folder D - Automatic Mofa der neuen komfort klasse
1 x Kundendienst Schnellbrief 65/M
1 x Arbeiten an Zweitakt-Motoren 80 cm3 5 Gänge (wassergekühlt) Copy
1 x Instructieboekje D - 517 Copy
2 x Oliekeerring 25 x 40 x 7
1 x Spie 3 x 3,7
1 x Reklame folder Zundapp Premiere 10-1982 Copy
2 x Borgpen 3 x 20
1 x Kundendienst Schnellbrief 53/M
1 x Seegerring 17 x 1,5 mm
1 x Sticker " Zündapp Ronde vorm "
1 x Microfilm 446 447 - 1 3/77
1 x Microfilm 521 KS175 1/1982 /1
2 x Instructieboekje NL - Bella 150 / 200Copy
1 x Richtzeiten Bootsmotoren
1 x Kundendienst Schnellbrief 20/M
1 x Kundendienst Schnellbrief 38/M
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor für Motoren bis 100 ccm
1 x Kundendienst Schnellbrief 41/M
1 x Reklame folder D - 250-Trophy
1 x Kundendienst Schnellbrief 30/M
1 x Arbeiten am Motor-Rasenmäher 692
1 x Ersatzteile - Stutzpunkte Deutschland
1 x Reklame folder D - Gesucht : Das älteste Zündapp-Fahrzeug
1 x Seegerring 40 x 1,75 mm
1 x Sticker
2 x Kundendienst Schnellbrief 40/M
1 x Sticker " Zündapp Europameister 1983 80 ccm "
1 x Zündapp Briefkaart Das Motorrad für Jedemann
1 x Microfilm 460 - 1 7/81
1 x Voet pakking
1 x Sticker " ZD20 "
1 x Spie 3 x 5
1 x Kundendienst Schnellbrief 12/M
1 x Arbeiten an Zweitakt-Motoren 50 ccm und 100 ccm 3&4 Gänge Copy
1 x Microfilm 446 447 - 3 12/77
1 x Reklame folder D - 1965 KS 50 Super , KS 50 Super , KS 100
1 x Seegerring 40 x 1,75 (Gebruikt)
1 x Reklame folder D - Materndienst Ausgabe GF 18
1 x Microfilm 448 - 3 7/82
1 x Sticker
1 x Zündapp Briefkaart Z 300 1928 - 1929
1 x Inlaat pakking
1 x Microfilm 448 - 1 11/79
1 x Sleutel boekje Alles over uw bromfiets 3+4 Versnellingen Copy
1 x Sticker " ZR20 "
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor 2+3 Gänge Handschaltung Tretkurbel
1 x Briefkaart D - Eddy Hau
1 x Ersatzteil-Katalog Elastic 250 10-1954 Copy
1 x Kundendienst Schnellbrief 66/M
1 x Kundendienst Schnellbrief 16/M
1 x Kundendienst Schnellbrief 62/M
1 x Richtzeiten Fahrzeuge 84
1 x Instructieboekje D - 441 C 50 Super Copy
1 x Reklame folder D - 1964 Motorräder
1 x Microfilm 521 KS175 1/1982 /3
1 x Microfilm 460 - 2 11/81
1 x Condensator Bosch met schroef, klein model
1 x Onderdelen catalogus NL - 529 Copy
1 x Microfilm 446 447 - 2 6/77
2 x Sticker " Sport " voor KS 125
2 x Sticker " ZD25 "
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor Typ 250
1 x Sticker " Zündapp Top-Star "
1 x Kundendienst Schnellbrief 09/M
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor 2 Gänge Hand "Bergsteiger" 02-1976
1 x Reklame folder D - Automatic mofa A25
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor Automatic
1 x Briefkaart D - bricht mit 50 ccm-Motor 14 Weltrekorde
1 x Reklame folder D - 1964 Motorroller
2 x Sticker " vleugel "
1 x Sticker " 530 "
1 x Zündapp Briefkaart K 800 1933 - 1935
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor Typ 249
1 x Seegerring 17 x 1,5 (Gebruikt)
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor Automatic
1 x Demontage en montage Fusschaltwelle
1 x Poster Buitenboordmotor "Ideal fur wassersport und Urlaub "
1 x Instructieboekje D - SX 80 Copy
1 x Arbeiten am Motor-Rasenmäher 685
1 x Onderdelenboeken set van 6 Nadrukken
1 x Onderdelen catalogus NL - 517 3/1974 Copy
1 x Onderdelen catalogus 518 KS100 07-1967 Copy
1 x Sticker " Automatic "
1 x Kop pakking
1 x Boek 50 Jahre Zündapp 1967
1 x Boek 50 Jahre Zündapp 1967
1 x Boek 60 Jahre Zündapp 1977
2 x D - Presse information Roller 1953
2 x Onderdelen catalogus 434 Groene ordner Erganzung 1 06-1968 Nieuw
1 x D - Presse information Ergänzung L-Ring Dreikanalspülung
2 x Brief Zündapp-Wandkalender 1974
2 x Datablad KS 601
2 x Technische Angaben DB 202
2 x Datablad 1976 Mof
2 x Onderdelen catalogus 434 Groene ordner Erganzung 2 10-1969 Nieuw
2 x Datablad 1978 M+K+M
2 x Brief Kolben und Pleuel
2 x Onderdelen catalogus 441 1974-08 C 50 Super
2 x Onderdelen catalogus 434 Groene ordner Erganzung II 10-1969
2 x Brief Zündapp Gewährleistungsbedingungen 1971
2 x Onderdelen catalogus 442 1970-12
2 x Databladen 1984
2 x Onderdelen catalogus 442 1971-07
2 x Onderdelen catalogus 428 Ergänzung 19-11-1965
2 x Brief Zündapp-Poster 1975
2 x Brief Zündapp Rasenmäher-Werbemittel
2 x Onderdelen catalogus 442 1974-10
2 x Onderdelen catalogus 442 Groene ordner 1969-10
2 x Brief Zündapp Weinachtswerbung 1974
2 x Brief Garatieabwicklung 1986
2 x Wijzer uren Groene Klok
2 x Datablad 1976 R+K+M
2 x Brief Zündapp Prospekte 1974
2 x Datablad 1975 M+M
2 x Onderdelen catalogus 434 Groene ordner Erganzung I 06-1968
2 x Onderdelen catalogus 440/441 Groene ordner Erganzung 1 10-1969 N
2 x Datablad 1978 Mof+R
2 x Technische Tabellen über Zündapp-Zweitaktmodelle Dezember 1956
2 x Brief Zündapp-Spitzenmodell KS 80 Sport
2 x Licht schakelaar Groene Klok
2 x Brief Zündapp Teste Mofa und Mockick info werbung 1974
2 x Brief Zündapp Rabatte 1972
2 x Brief Aus der geschichte der Zündapp-Werke Nürnberg
2 x Lamp fitting Groene Klok
2 x Onderdelen catalogus 425 Groene ordner 04-1958
2 x Onderdelen catalogus 442 1975-11
2 x Onderdelen catalogus 434 Groene ordner 05-1966
2 x Datablad 1975 Mof
2 x Onderdelen catalogus 435 Groene ordner Erganzung I
2 x Datablad 1977 M+M
2 x Datablad DB 200
2 x Uurwerk 220/120V Groene Klok
2 x Brief Lieber Geschäftsfreund 24-4-1956
2 x Technische Angaben KS 601
1 x Fahrzeug Preisliste Nr. 25 R
2 x Brief Lieber Zündapp-Händler 12-09-1957
2 x Onderdelen catalogus 304 Buitenboordmotor Groene ordner 07-1970
2 x Onderdelen catalogus 304 Buitenboordmotor 09-1973
2 x Brief Merkblatt über die regulierung von Transportschäden
1 x Instructieboekje D - 304 Buitenboordmotor 1975
1 x Instructieboekje D - 447 - 100 / 110 ZR 10 / ZR 30
1 x Technische Mitteilungen Nürnberg Nr 11
1 x Microfilm 540 - 3 K80 SX80 7/83
1 x Technische Mitteilungen Rasenmäher Nr 03
1 x Microfilm 529 530 - 2 & 521-500 8/77
1 x Demontage en montage- und montage anleitung 265 266 05-1962
1 x Reklame folder NL - 1957 Combinette 423
1 x Microfilm 540 - 1 5/82
1 x Kundendienst Nachtrichten Nr. 12/56
1 x Instructieboekje D - Rasenmaher Typen 685
1 x Kundendienst Nachtrichten Nr. 5/51
1 x Instructieboekje Fr - Delphin Conduite et Entretien
1 x Instructieboekje D - Nähmaschinen ZR 18
1 x Kundendienst Nachtrichten Nr. 3/54
1 x Instructieboekje D - Nähmaschinen ZR 18
1 x Brief Lieber Zündapp-Händler 20-03-1957
1 x Datablad 1975 K+M
1 x Brief Combinette 405 und 412
2 x Datablad 1977 R+K+M
1 x Brief Lieber Zündapp-Händler 28-01-1957 - 2
1 x Databladen 1982
1 x Onderdelen catalogus 434 1975-03 Mofa 25 Moped M 50
1 x Brief Zündapp Fahrzeugpreisliste 3/73
1 x Wijzer minuten Groene Klok
1 x Datablad DB 201
5.479.04EUR
Er zijn geen artikelbeoordelingen
Talen
Nederlands English German
Wildeman-Zundapp