Privacy verklaring

Wildeman-Zundapp.nl
Wildeman-Zundapp.nl, gevestigd aan Aperloheve 16 8081JP Elburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.wildeman-zundapp.nl Aperloheve 16 8081JP Elburg Telefoon: +31-642390295

Tonny Wildeman is de Functionaris Gegevensbescherming van Wildeman-Zundapp.nl Hij/zij is te bereiken via tonny@wildeman.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Wildeman-Zundapp.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wildeman-zundapp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Wildeman-Zundapp.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:
Wildeman-Zundapp.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wildeman-Zundapp.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Wildeman-Zundapp.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie)
persoonsgegevens > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.
Personalia > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.
Adres > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.
Enzovoort > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wildeman-Zundapp.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Wildeman-Zundapp.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@wildeman-zundapp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. Wildeman-Zundapp.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wildeman-Zundapp.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Wildeman-Zundapp.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wildeman-zundapp.nl
Volgende
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
3 x Richtzeiten Fahrzeuge 84
2 x Boek 50 Jahre Zündapp 1967
2 x Boek 50 Jahre Zündapp 1967
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 14
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 22
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 11
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 13
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 06
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 23
3 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 12
2 x SKA 369 Invoerdoorn pistonpen 13,9 mm x 8,5 mm
1 x Microfilm 460 - 2 11/81
1 x Bootsmotor Preisliste 1/77
1 x Kundendienst Schnellbrief 09/M
1 x Arbeiten an Zweitakt-Motoren Typ 265 - 266 Copy
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor 2 Gänge Handschaltung "Bergsteiger"
1 x Microfilm 446 447 - 4 2/78
1 x Kundendienst Schnellbrief 10/M
1 x Ersatzteil Preisliste 10a
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor 5 Gänge 50 ccm
1 x Arbeiten am Bootsmotor 304
1 x Arbeiten am Bootsmotor 304 Modelle 1970
1 x Kop pakking
1 x Microfilm 446 447 - 6 & 561 2/79
1 x Kabel Grasmaaier Type 690 KM 20
1 x Kundendienst Schnellbrief 35/M
1 x Inlaat pakking
1 x Arbeiten an Zweitakt-Motoren 50 ccm und 100 ccm 3&4 Gänge Copy
1 x Fahrzeug Preisliste 78/3 (fur Verbraucher)
1 x Microfilm 521 KS175 1/1982 /1
2 x Microfilm 448 - 1 11/79
1 x Inlaat pakking
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor Automatic
1 x Instructieboekje D - 441 C 50 Super Copy
1 x Microfilm 446 447 - 5 5/78
2 x Electrisch schema 511-324 KS 75
1 x Kundendienst Schnellbrief 55/M
3 x Instructieboekje NL - Bella 150 / 200Copy
1 x Microfilm 446 447 - 8 & 460 561 2/80
1 x Ersatzteil-Katalog Elastic 250 10-1954 Copy
1 x Kundendienst Schnellbrief 62/M
2 x Electrisch schema 448-150 Hai 25
1 x Inlaat pakking
2 x Electrisch schema 448-013 CS50
2 x Ersatzteil Preisliste 10b
2 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 16
1 x Onderdelen catalogus 434 Groene ordner Erganzung 1 06-1968 Nieuw
1 x Electrisch schema 428 15W + stopplicht
1 x Kundendienst Schnellbrief 20/M
1 x Electrisch schema 517 KS50 Super Sport
1 x Onderdelen catalogus 434 1975-03 Mofa 25 Moped M 50
1 x Electrisch schema 433 6V/29 Watt 25 Watt Bilux + Schnarre
1 x Seegerring 17 x 1,5 (Gebruikt)
1 x Schijf 4,3 (Gebruikt)
1 x Kogellager 6302 C3
1 x Electrisch schema 515 6V/23 Watt
1 x Boek 60 Jahre Zündapp 1977
1 x Datablad 1978 Mof+R
1 x Onderdelen catalogus 428 Ergänzung 19-11-1965
1 x Richtzeiten Fahrzeuge 80
1 x Richtzeiten Rasenmäher
1 x Onderdelen catalogus 434 Groene ordner Erganzung 2 10-1969 Nieuw
1 x Richtzeiten Fahrzeuge 78
1 x Richtzeiten Rasenmäher
1 x Onderdelen catalogus 441 1974-08 C 50 Super
1 x Onderdelen catalogus 434 Groene ordner Erganzung II 10-1969
1 x Onderdelen catalogus 442 1970-12
1 x Kogellager 6202 C3
1 x Richtzeiten Fahrzeugen
1 x Kogellager 6002 C3
1 x Kogellager 6203 C3
1 x Onderdelen catalogus 442 1971-07
1 x Electrisch schema 448-111 Hai 50
2 x Kundendienst Schnellbrief 53/M
2 x Kundendienst Schnellbrief 40/M
1 x Oliekeerring 15 x 24 x 7
1 x Onderdelen catalogus 442 1974-10
1 x Electrisch schema 447-021 ZB 22
1 x Oliekeerring 25 x 40 x 7
1 x Onderdelen catalogus 442 Groene ordner 1969-10
1 x Electrisch schema 434 6V/19 Watt Mofa 25 M50
1 x Richtzeiten Fahrzeuge 81
1 x Borgpen 3 x 20
1 x Seegerring 17 x 1,5 mm
1 x Onderdelen catalogus 434 Groene ordner Erganzung I 06-1968
1 x Onderdelen catalogus 440/441 Groene ordner Erganzung 1 10-1969 N
1 x Electrisch schema 517 6V/34 Watt (Pagani)
1 x D - Presse information Ergänzung L-Ring Dreikanalspülung
1 x Richtzeiten Bootsmotoren
1 x Electrisch schema 515 6V/34 Watt + Stopplicht
1 x Electrisch schema 517 KS50 Cross / Supersport
1 x Ersatzteile - Stutzpunkte Deutschland
1 x Seegerring 40 x 1,75 mm
1 x Electrisch schema 517 GTS 50
1 x Electrisch schema 529-026
1 x Spie 3 x 3,7
1 x Onderdelen catalogus 425 Groene ordner 04-1958
1 x Onderdelen catalogus 442 1975-11
1 x Onderdelen catalogus 434 Groene ordner 05-1966
1 x Onderdelen catalogus 304 Buitenboordmotor Groene ordner 07-1970
1 x Onderdelen catalogus 435 Groene ordner Erganzung I
1 x Electrisch schema 518 KS 100
1 x Spie 3 x 5
1 x Electrisch schema 434 6V/15 Watt + dauerabgeblendet
1 x D - Presse information Roller 1953
1 x Seegerring 40 x 1,75 (Gebruikt)
1 x Onderdelen catalogus 304 Buitenboordmotor 09-1973
1 x Electrisch schema 529 GTS 50
1 x Electrisch schema 517 KS50 Cross
1 x Microfilm 460 - 1 7/81
2 x Sticker " ZD25 "
2 x Arbeiten am Zweitaktmotor 125 cm3 ,5 Gänge
1 x Onderdelenboeken set van 6 Nadrukken
1 x Onderdelen catalogus NL - 517 3/1974 Copy
1 x Microfilm 446 447 - 2 6/77
1 x Ersatzteile-Preisliste 10 01-03-1958
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor Typ 249
1 x Instructieboekje D - SX 80 Copy
1 x Inlaat pakking
1 x Ersatzteile-Preisliste 10a 01-03-1958
1 x Microfilm 448 - 4 12/83
1 x Kundendienst Schnellbrief 65/M
1 x Arbeiten an Zweitakt-Motoren 80 cm3 5 Gänge (wassergekühlt) Copy
1 x Ersatzteile-Preisliste 01-01-1968
1 x Arbeiten am Motor-Rasenmäher 685
1 x Microfilm 446 447 - 7 & 561 7/79
1 x Fahrzeug Preisliste 75/3 (fur Verbraucher)
1 x Ersatzteile-Preisliste 11a 01-01-1959
1 x Kundendienst Schnellbrief 38/M
1 x Kundendienst Schnellbrief 41/M
1 x Bootsmotor Preisliste 13 D Delphin
1 x Kundendienst Schnellbrief 30/M
1 x Bootsmotor Preisliste 15 D Delphin
1 x Reklame folder Zundapp Premiere 10-1982 Copy
1 x Bootsmotor Preisliste 13 D Delphin
1 x Microfilm 448 - 3 7/82
1 x Microfilm 446 447 - 1 3/77
1 x Zuigerveer Delphin 46 mm
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor 2+3 Gänge Handschaltung Tretkurbel
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor für Motoren bis 100 ccm
1 x Kundendienst Schnellbrief 66/M
1 x Onderdelen catalogus NL - 529 Copy
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor Typ 250
1 x Microfilm 446 447 - 9 & 460 561 10/80
1 x Arbeiten am Motor-Rasenmäher 685
1 x Onderdelen catalogus 518 KS100 07-1967 Copy
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor 50 ccm Automatic
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor Automatic
1 x Voet pakking
1 x Technische mitteilungen 1- 30 Nürnberg Copy
1 x Ersatzteil Preisliste 8
1 x Demontage en montage Fusschaltwelle
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor für Motoren bis 100 ccm 06-1971
1 x Microfilm 460 - 3 4/83
1 x Condensator Bosch met schroef, klein model
1 x Ersatzteile-Preisliste R 01-02-1982
1 x Kundendienst Schnellbrief 02/M
1 x Onderdelen catalogus 448 7-1980 Copy
1 x Ersatzteile-Preisliste 15-01-1965
1 x Bootsmotor Preisliste 12 D Delphin
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor 50 cm3 3 Gänge Hand Tretkurbel
1 x Microfilm 460 - 4 7/83
1 x Ersatzteile-Preisliste 10b 01-03-1958
1 x Kundendienst Schnellbrief 11/M
1 x Arbeiten am Motor-Rasenmäher 692
1 x Microfilm 448 - 2 7/80
1 x Instructieboekje D - 517 Copy
1 x Fahrzeug Preisliste 76/2 (fur Verbraucher)
1 x Microfilm 446 447 - 3 12/77
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 26
1 x Reklame folder D - Materndienst Ausgabe M 14
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 27
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 07
1 x Reklame folder D - Materndienst Ausgabe GF 15
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 20
2 x Reklame folder D - Automatic Mofa der neuen komfort klasse
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 21
1 x Reklame folder D - Automatic mofa A25
1 x Clubblad 1997 nr. 2
1 x Reklame folder D - Materndienst Ausgabe GF 17
1 x Reklame folder D - 200S
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 25
1 x Kundendienst Schnellbrief 16/M
1 x Instructieboekje D - 448 - 140 / 150 CS 25 / hai 25
1 x Instructieboekje D - 447 - 100 / 110 ZR 10 / ZR 30
1 x Technische Mitteilungen Bootsmotoren Nr 3
1 x Sticker " Automatic "
1 x Instructieboekje D - 442 - 01 , 442 - 03
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 13
1 x Sticker " Sport " voor KS 125
1 x Brief Zündapp-Wandkalender 1974
1 x Sticker " vleugel " Sp
1 x Sticker " KS 50 "
1 x Instructieboekje D - 304 Buitenboordmotor
1 x Instructieboekje D - 460 - 013 ZX 25
1 x Brief Kolben und Pleuel
1 x Sticker " ZE40 "
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 14
1 x Brief Zündapp Gewährleistungsbedingungen 1971
1 x Instructieboekje D - 304 Buitenboordmotor
1 x Brief Zündapp-Poster 1975
1 x Sticker " ZR30 "
1 x Brief Zündapp Rasenmäher-Werbemittel
1 x Sticker " SPORT " 517
1 x Instructieboekje D - 304 Buitenboordmotor
1 x Technische Mitteilungen Bootsmotoren Nr 2
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 11
1 x Sticker " ZB22 "
1 x Brief Zündapp Weinachtswerbung 1974
1 x Instructieboekje D - 447 - 020 ZR-20
2 x Brief Garatieabwicklung 1986
1 x Instructieboekje D - 304 Buitenboordmotor
1 x Brief Zündapp Prospekte 1974
1 x Sticker " 448 "
1 x Sticker " SUPERSPORT " 517
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 03
1 x Technische Mitteilungen Bootsmotoren Nr 1
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 08
1 x Instructieboekje D - 446 - Mofa ZD 10 , Moped ZD 30
1 x Brief Zündapp-Spitzenmodell KS 80 Sport
1 x Brief Zündapp Teste Mofa und Mockick info werbung 1974
1 x Brief Zündapp Rabatte 1972
1 x Brief Aus der geschichte der Zündapp-Werke Nürnberg
1 x Instructieboekje D - 460 - 013 ZX 25
1 x Instructieboekje D - 304 Buitenboordmotor
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 07
1 x Instructieboekje D - 448 - 141 / 151 CS 25 / CX 25
1 x Sticker " Zündapp Ronde vorm "
1 x Instructieboekje D - 460 - 013 ZX 25
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 09
1 x Sticker
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 15
1 x Brief Lieber Geschäftsfreund 24-4-1956
1 x Instructieboekje D - 434 - Mofa 25 , Moped M50
1 x Sticker " ZD20 "
1 x Sticker " Zündapp Europameister 1983 80 ccm "
1 x Brief Lieber Zündapp-Händler 12-09-1957
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 02
1 x Sticker
1 x Brief Merkblatt über die regulierung von Transportschäden
1 x Instructieboekje D - 447 - 100 / 110 ZR 10 / ZR 30
1 x Sticker " ZR20 "
1 x Brief Lieber Zündapp-Händler 20-03-1957
1 x Technische Mitteilungen Bootsmotoren Nr 4
2 x Instructieboekje D - 304 Buitenboordmotor 1975
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 06
1 x Brief Combinette 405 und 412
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 12
1 x Brief Lieber Zündapp-Händler 28-01-1957 - 2
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 04
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 16
1 x Instructieboekje D - 447 - 100 / 110 ZR 10 / ZR 30
1 x Instructieboekje D - 442 - 01 , 442 - 03
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 10
1 x Sticker " 530 "
1 x Brief Zündapp Fahrzeugpreisliste 3/73
1 x Sticker " vleugel "
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 05
2 x Reklame folder B - 175 S
3 x Clubblad 1999 nr. 3
1 x Reklame folder D - 175 S
3 x Reklame folder D - 1964 Motorräder
1 x Clubblad 1998 nr. 3
1 x Reklame folder D - Materndienst Ausgabe GF 18
1 x Zündapp reklame artikelen set
1 x Clubblad 1995 nr. 3
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 19
1 x Reklame folder D - 1965 Combinette Super Combinette Sport Combin
1 x Clubblad 1996 nr. 2
1 x Clubblad 1996 nr. 1
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 24
1 x Reklame folder D - 250-Trophy
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 03
1 x Reklame folder D - 1965 KS 50 Super , KS 50 Super , KS 100
1 x Reklame folder D - Motorräder 1962
1 x Clubblad 1999 nr. 1
1 x Clubblad 1998 nr. 2
1 x Reklame folder D - Gesucht : Das älteste Zündapp-Fahrzeug
1 x Clubblad 2003 nr. 1
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 09
1 x Briefkaart D - Eddy Hau
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 15
1 x Fahrzeug Preisliste 79/3 (fur Verbraucher)
1 x Fahrzeug Preisliste 80/2 (fur Verbraucher)
3.215.47EUR
Er zijn geen artikelbeoordelingen
Talen
Nederlands English German
Wildeman-Zundapp