Privacy verklaring

Wildeman-Zundapp.nl
Wildeman-Zundapp.nl, gevestigd aan Aperloheve 16 8081JP Elburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.wildeman-zundapp.nl Aperloheve 16 8081JP Elburg Telefoon: +31-642390295

Tonny Wildeman is de Functionaris Gegevensbescherming van Wildeman-Zundapp.nl Hij/zij is te bereiken via tonny@wildeman.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Wildeman-Zundapp.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wildeman-zundapp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Wildeman-Zundapp.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:
Wildeman-Zundapp.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wildeman-Zundapp.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Wildeman-Zundapp.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie)
persoonsgegevens > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.
Personalia > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.
Adres > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.
Enzovoort > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wildeman-Zundapp.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Wildeman-Zundapp.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@wildeman-zundapp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. Wildeman-Zundapp.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wildeman-Zundapp.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Wildeman-Zundapp.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wildeman-zundapp.nl
Volgende
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
4 x Instructieboekje D - SX 80 Copy
2 x Ersatzteil-Katalog Elastic 250 10-1954 Copy
2 x Arbeiten an Zweitakt-Motoren Typ 265 - 266 Copy
1 x Richtzeiten Fahrzeugen
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 27
1 x Microfilm 446 447 - 2 6/77
2 x Onderdelen catalogus 448 7-1980 Copy
2 x Instructieboekje D - 517 Copy
3 x Reklame folder Zundapp Premiere 10-1982 Copy
2 x Instructieboekje D - 441 C 50 Super Copy
2 x Onderdelenboeken set van 6 Nadrukken
2 x Onderdelen catalogus NL - 517 3/1974 Copy
2 x Arbeiten an Zweitakt-Motoren 80 cm3 5 Gänge (wassergekühlt) Copy
3 x Instructieboekje NL - Bella 150 / 200Copy
2 x Arbeiten an Zweitakt-Motoren 50 ccm und 100 ccm 3&4 Gänge Copy
3 x Onderdelen catalogus NL - 529 Copy
2 x Sleutel boekje Alles over uw bromfiets 3+4 Versnellingen Copy
2 x Onderdelen catalogus 518 KS100 07-1967 Copy
2 x Technische mitteilungen 1- 30 Nürnberg Copy
1 x Brief Aus der geschichte der Zündapp-Werke Nürnberg
1 x Brief Lieber Geschäftsfreund 24-4-1956
1 x Brief Lieber Zündapp-Händler 12-09-1957
1 x Brief Ersatzteile-Dienst 61/3
1 x Brief Ersatzteile-Dienst 63/4
1 x Brief Merkblatt über die regulierung von Transportschäden
1 x Brief Lieber Zündapp-Händler 20-03-1957
1 x Brief Combinette 405 und 412
1 x Brief Ersatzteile-Dienst 62/4
1 x Brief Lieber Zündapp-Händler 28-01-1957 - 2
1 x Brief Zündapp Fahrzeugpreisliste 3/73
1 x Brief Ersatzteile-Dienst 63/2
1 x Brief Kolben und Pleuel
1 x Brief Zündapp Gewährleistungsbedingungen 1971
1 x Brief Ersatzteile-Dienst 61/4
1 x Brief Garatieabwicklung 1986
1 x Brief Ersatzteile-Dienst 61/2
1 x Brief Zündapp Prospekte 1974
1 x Brief Zündapp Ersatzteile Micro film 1977
1 x Brief Zündapp-Poster 1975
1 x Sticker " 448 "
1 x Onderdelen catalogus 428 Ergänzung 19-11-1965
1 x Werben Sie mit unsere neuen Anzeigen-Matern:
1 x Richtzeiten Bootsmotoren
1 x Richtzeiten Fahrzeuge 84
1 x Electrisch schema Luxus Automatic Mofa /Moped
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor 125 cm3 ,5 Gänge
1 x Reklame folder D - Automatic Mofa der neuen komfort klasse
1 x Ersatzteile-Preisliste 15-01-1965
1 x Clubblad 1999 nr. 3
1 x Reklame folder D - 175 S
1 x Sticker " Zündapp "
1 x Ersatzteile-Preisliste 01-01-1968
1 x Instructieboekje D - 460 - 013 ZX 25
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor 50 cm3 3 Gänge Hand Tretkurbel
1 x Kundendienst Schnellbrief 20/M
1 x Bootsmotor Preisliste 12 D Delphin
1 x Sticker " vleugel "
1 x Arbeiten am Motor-Rasenmäher 685
1 x Clubblad 1995 nr. 3
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 07
1 x Instructieboekje D - 304 Buitenboordmotor
1 x Electrisch schema C50 sport
1 x Ersatzteile-Preisliste 10b 01-03-1958
1 x Instructieboekje D - 448 - 141 / 151 CS 25 / CX 25
2 x Sticker " Zündapp Ronde vorm "
1 x Kop pakking
1 x Clubblad 1998 nr. 2
1 x Fahrzeug Preisliste 75/3 (fur Verbraucher)
1 x Vangzak steun
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 14
1 x Ersatzteile-Preisliste 11a 01-01-1959
2 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 09
1 x Instructieboekje D - 460 - 013 ZX 25
1 x Reklame folder D - 250-Trophy
1 x Bootsmotor Preisliste 13 D Delphin
1 x Arbeiten am Motor-Rasenmäher 692
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 15
1 x Reklame folder D - Gesucht : Das älteste Zündapp-Fahrzeug
1 x Sticker
1 x Sticker " Zündapp Europameister 1983 80 ccm "
1 x Zündapp Briefkaart Das Motorrad für Jedemann
1 x Inlaat pakking
1 x Licht schakelaar Groene Klok
1 x Lamp fitting Groene Klok
1 x Microfilm 460 - 4 7/83
1 x Uurwerk 220/120V Groene Klok
1 x Technische Mitteilungen Nürnberg Nr 12
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 20
1 x Technische Mitteilungen Nürnberg Nr 04
1 x Microfilm 446 447 - 8 & 460 561 2/80
1 x Electrisch schema 517 KS50 Cross / Supersport
1 x Microfilm 521 KS175 1/1982 /3
1 x Electrisch schema 517 GTS 50
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 13
1 x Kundendienst Nachtrichten (M) Nr. 24
1 x Brief Zündapp-Wandkalender 1974
1.078.51EUR
Er zijn geen artikelbeoordelingen
Talen
Nederlands English German
Wildeman-Zundapp