Zündapp voetschakeling met trekkogels.

Na vele vragen over de voetschakeling hoe de voetschakel as in elkaar zit en hoe deze afgesteld dient te worden hier een beschrijving:

Hierbij wordt uitgegaan dat de voetschakelas uit het motorblok is gehaald !

Demontage en montage van de voetschakelas:

het montage verloop is afgebeeld in afbeelding 1:

Afbeelding :1

In palhouder C bevinden zich beide schakelpallen D met veer. Daaroverheen grijpt schakelklok B en boven de schakelklok B bevind zich palring A met trekveer. Het geheel wordt bijeengehouden door een borgring. Bij beschadiging van de voetschakelas zijn complete ruilassen verkrijgbaar, echter kan ook de trekveer afzonderlijk worden geleverd.(afbeelding 1)

afbeelding 2

Afzonderlijke onderdelen van de voetschakelas:

A) Palring, B) Schakelklok, C) Voetschakelas, D) Schakelpal, E) Trekveer, F) Borgring, G) Veer, H) Halfronde niet, I) Drukveer, J) Tapbout ( afbeelding 2)

afbeelding 4

Voetschakelas, met schroefdraad voor afstelklok, met bescherming in de bankschroef klemmen. Schakelklolk met behulp van doorslag o.i.d zo verdraaien dat halfronde niet (H), drukveer (I), en tapbout (J) weggenomen kunnen worden. Daarna bovenste borgring verwijderen. (afbeelding 4)

afbeelding 5

De schakelklok onderaan vastgrijpen zodat na het optillen darvan, in verbinding met de palring, de onder druk staande schakelpallen kunnen worden opgevangen. (afbeelding 5)

afbeelding 6

Inzetten van de schakelpallen en schakelpalveren in de daarvoor bestemde uitsparingen in de voetschakelas. Daarbij opletten, dat de grote zijvlaktes van het afgeschuind schakelpallen naar de cilindrische stipt in de palhouder wijzen. (afbeelding 6)

afbeelding 7

Ter vergemakkelijking van de montage kan de huls SKA-301 gebruikt worden, die over de schakelpallen wordt geschoven en deze in de ingedrukte stand houden., (afbeelding 7)

afbeelding 8

Opzetten van de schakleklok op de voetschakelas en tegelijkertijd de schakelpallen naar binnen drukken. Het aanzetstuk aan de schakleklok met de uitsparingen voor de binnenste arreteringen moet zich aan de zijde bevinden van de cilindische stift van de voetschakelas. Het opzetten word vergemakkelijkt door het kantelen van de schakelklok of met behulp van de huls uit afbeelding 7. (afbeelding 8)

afbeelding 9

Inzetten van de trekveer in de palring. Daartoe bovenste einde van veer in onderste uitsparing en onderste einde in bovenste uitsparing onder spanning in de ring plaatsen. Het is aan te raden om met een tangetje wat te helpen, zodat de veereinden ver genoeg in de uitsparingen reiken. Nu met een schroevendraaier, tang of ander hulpmiddel de veer wentelen. Dat kan worden ondersteund met een tweede schroevendraaier, waarme de veer gedurende het wentelen naar de uitsparingen wordt gedrukt. (afbeelding 9)

afbeelding 10

Opzetten van palring met de gemonteerde trekveer op voetschakelas. Opletten, dat de cilinrische stift in de palhouder van de voetschakelas door beide benen van de trekveer voert. Juistheid van montage controleren, of na inzetten van steunbout SKA-213 in uitsparing van de steunbout, deze naar beide zijden verend beweegbaar blijft (afbeelding 10)

Afbeelding 11

Na plaatsing van borgring in zijnuitsparing van de schakelas wordt de palring zo gedraaid, dat de zijdelingse boring voor opname van de halfronde niet (H), drukveer (I) en tapbout (J) vrij wordt. Na het inzetten van deze onderdelen in de genoemde volgorde moet de palring weer zo worden gedraaid, dat de tapbout in de uitsparingen voor binnenste arretering van de schakelklok in zijn ruststand komt. Voor de montage van de voetschakelas ook hier de tweede versnelling inschakelen. (afbeelding 11)

Het inbouwen en afstellen van voetschakelklok:

Afbeelding 12

Voetschakelas in de daarvoor bestemde lagering in de kickstarteras zetten. Hierbij opletten dat de schuine groef van de schakelklok met het overeenkomende tegenstuk van de schakelvork en de uitsparing van de palring over de pen in het rechter carter grijpt. Geneomde pen mag niet meer dan 7,5 mm boven het vlak van het carter uitsteken. Alle bewegende delen moeten worden geolied. (afbeelding 12)

Vervolgens koppelingdeksel monteren en vastschroeven.

De afstelling:

Afbeelding 13

Afstellen van de voetschakelas: De voetschakelas heeft maar een geringe speling. Voor begin van het afstellen de tweede versnelling inschakelen. Daarna de as tot aanslag naar links drukken ( in rijrichting gezien). Daarna afstelklok opschroeven tot aan het carter zonder de as axiaal te veranderen. (afbeelding 13)

Afbeelding 14

Voetschakelas naar rechts trekken en onder het tellen van het aantal KWART slagen de afstelklok tot aan het carter verder draaien . Nu de afstelklok de HELFT van het aantal getelde kwart slagen weer terugdraaien en met de bijbehorende schroeven en plaatjes de afstelklok aan het carter bevestigen.

Last modified 02-09-2001 © T.Wildeman all years.