Voorbeelden bij kenteken problemen:Bij dit voorbeeld waren allen bovenstaande gegevens bekend en de R.D.W. heeft derhalve om meer informatie gevraagd.Na aangeven waar men moest zoeken is men gaar borstelen op de juiste plek en zie het resultaat: frame nummer (v.i.n.) en (NL) typegoedkeurnummer "zijn boven water"Telkens weer krijg is vragen over bovenstaand nummer dit is GEEN type nummer maar een ingegoten onderdeel- of gietmal nummer.Helaas een voorbeeld hoe het NIET moet links op de foto kun je nog zien waar het typeplaatje origineel heeft gezeten hier is tevens opnieuw een mogelijk ander framenummer (v.i.n) ingeslagen en een ander typeplaatje gemaakt welke op de verkeerde plek zit over het "oude" framenummer heen dit voetuig heeft tot op heden ook geen kenteken gekregen mede omdat het een Duitse uitvoering betreft.

LET ALTIJD OP BIJ HET SCHOUWEN OF ALLE GEGEVENS JUIST OP DE PAPIEREN STAAT DIT VOORKOMT EEN HOOP VRAGEN EN WERK OM BIJ ONTBREKENDE GEGEVENS ALSNOG EEN KENTEKEN TE VERKRIJGEN.

De "truuk" met de sticker werkt niet meer de schouwer moet aangeven of het goedkeurnummer is ingeslagen of d.m.v. een sticker is aangebracht dus voor voertuigen van na 1-1-1974 waar geen typegeodkeurnummer is staat is schouwen zinloos men moet altijd met deze voertuigen naar de R.D.W. voor een toelatings keuring.

Om wille van privacy zijn de nummers deels onherkenbaar gemaakt.

Las modified 03-02-2006 © T.wildeman all years