Privacy verklaring

Wildeman-Zundapp.nl
Wildeman-Zundapp.nl, gevestigd aan Aperloheve 16 8081JP Elburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.wildeman-zundapp.nl Aperloheve 16 8081JP Elburg Telefoon: +31-642390295

Tonny Wildeman is de Functionaris Gegevensbescherming van Wildeman-Zundapp.nl Hij/zij is te bereiken via tonny@wildeman.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Wildeman-Zundapp.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wildeman-zundapp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Wildeman-Zundapp.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:
Wildeman-Zundapp.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wildeman-Zundapp.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Wildeman-Zundapp.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie)
persoonsgegevens > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.
Personalia > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.
Adres > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.
Enzovoort > Zolang als klant dit wenst > i.v.m. door klant zelf aangemaakt account.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wildeman-Zundapp.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Wildeman-Zundapp.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@wildeman-zundapp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. Wildeman-Zundapp.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wildeman-Zundapp.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Wildeman-Zundapp.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wildeman-zundapp.nl
Volgende
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
3 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 05
1 x Arbeiten an Zweitakt-Motoren Typ 265 - 266 Copy
2 x Technische Mitteilungen Bootsmotoren Nr 2
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 11
1 x Brief Lieber Geschäftsfreund 24-4-1956
1 x Brief Lieber Zündapp-Händler 20-03-1957
1 x Ersatzteile-Preisliste 15-01-1965
1 x Brief Kolben und Pleuel
1 x Brief Zündapp Gewährleistungsbedingungen 1971
1 x Sleutel boekje Alles over uw bromfiets 3+4 Versnellingen Copy
1 x Brief Garatieabwicklung 1986
2 x Technische Mitteilungen Bootsmotoren Nr 3
1 x Brief Lieber Zündapp-Händler 12-09-1957
1 x Brief Combinette 405 und 412
2 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 15
1 x Onderdelenboeken set van 6 Nadrukken
1 x Brief Zündapp-Wandkalender 1974
2 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 14
2 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 12
1 x Brief Zündapp-Poster 1975
1 x Brief Zündapp-Spitzenmodell KS 80 Sport
1 x Arbeiten an Zweitakt-Motoren 80 cm3 5 Gänge (wassergekühlt) Copy
1 x Brief Aus der geschichte der Zündapp-Werke Nürnberg
1 x Ersatzteile-Preisliste 11a 01-01-1959
1 x Sticker " vleugel " Sp
1 x Microfilm 446 447 - 1 3/77
1 x Microfilm 521 KS175 1/1982 /1
1 x Kundendienst Schnellbrief 20/M
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor 50 ccm Automatic
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor für Motoren bis 100 ccm
1 x Microfilm 446 447 - 8 & 460 561 2/80
1 x Zündapp Briefkaart EM 1926 - 1928
1 x Zündapp Speldje
1 x Sticker " Zündapp " 98 mm x 98 mm
1 x Kundendienst Schnellbrief 12/M
1 x Zündapp Lucifers
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor für Motoren bis 100 ccm 06-1971
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor 2 Gänge Handschaltung "Bergsteiger"
1 x Zündapp Briefkaart Derby 1933-1934
1 x Raam sticker " Zündapp " 360mm x 50mm
1 x Sticker " Zündapp " 196 mm x 196 mm
1 x Suikerzakje "Bella" R.S. Stokvis
1 x Kundendienst Schnellbrief 16/M
1 x Zündapp Briefkaart Z22 1921 - 1924
1 x Microfilm 446 447 - 9 & 460 561 10/80
1 x Microfilm 460 - 2 11/81
1 x Microfilm 446 447 - 2 6/77
1 x Microfilm 448 - 4 12/83
1 x Zündapp Speelkaarten
1 x Kundendienst Schnellbrief 09/M
1 x Arbeiten am Bootsmotor 304
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor Automatic
1 x Arbeiten am Bootsmotor 304 Modelle 1970
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor Typ 249
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor 125 cm3 ,5 Gänge
1 x Kundendienst Schnellbrief 65/M
1 x Demontage en montage Fusschaltwelle
1 x Sticker " Zündapp Ronde vorm "
1 x Microfilm 446 447 - 4 2/78
1 x Microfilm 460 - 3 4/83
1 x Kundendienst Schnellbrief 38/M
1 x Kundendienst Schnellbrief 41/M
1 x Microfilm 446 447 - 5 5/78
1 x Kundendienst Schnellbrief 30/M
1 x Arbeiten am Motor-Rasenmäher 692
1 x Microfilm 448 - 2 7/80
1 x Kundendienst Schnellbrief 10/M
1 x Kundendienst Schnellbrief 40/M
1 x Sticker " Zündapp Europameister 1983 80 ccm "
1 x Zündapp Briefkaart Das Motorrad für Jedemann
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor 5 Gänge 50 ccm
1 x Microfilm 446 447 - 3 12/77
1 x Kundendienst Schnellbrief 02/M
1 x Microfilm 448 - 3 7/82
1 x Zündapp Briefkaart Z 300 1928 - 1929
1 x Microfilm 448 - 1 11/79
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor 2+3 Gänge Handschaltung Tretkurbel
1 x Kundendienst Schnellbrief 66/M
1 x Kundendienst Schnellbrief 62/M
1 x Sticker " Zündapp "
1 x Microfilm 446 447 - 6 & 561 2/79
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor 50 cm3 3 Gänge Hand Tretkurbel
1 x Arbeiten am Motor-Rasenmäher 685
1 x Microfilm 460 - 4 7/83
1 x Microfilm 446 447 - 7 & 561 7/79
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor Typ 250
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor 2 Gänge Hand "Bergsteiger" 02-1976
1 x Kundendienst Schnellbrief 11/M
1 x Kundendienst Schnellbrief 35/M
1 x Sticker " vleugel "
1 x Zündapp Briefkaart K 800 1933 - 1935
1 x Arbeiten am Zweitaktmotor Automatic
1 x Poster Buitenboordmotor "Ideal fur wassersport und Urlaub "
1 x Arbeiten am Motor-Rasenmäher 685
1 x Kundendienst Schnellbrief 53/M
2 x Technische mitteilungen 1- 30 Nürnberg Copy
3 x Technische Mitteilungen Bootsmotoren Nr 4
2 x Brief Zündapp Rabatte 1972
2 x Fahrzeug Preisliste 76/2 (fur Verbraucher)
2 x Bootsmotor Preisliste 15 D Delphin
3 x Brief Merkblatt über die regulierung von Transportschäden
3 x Brief Lieber Zündapp-Händler 28-01-1957 - 2
3 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 04
3 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 09
2 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 03
1 x Bootsmotor Preisliste 13 D Delphin
1 x Onderdelen catalogus NL - 517 3/1974 Copy
1 x Kabel Grasmaaier Type 690 KM 20
2 x SKA 369 Invoerdoorn pistonpen 13,9 mm x 8,5 mm
2 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 13
2 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 16
1 x Brief Zündapp Prospekte 1974
1 x Ersatzteile-Preisliste 10 01-03-1958
1 x Ersatzteil-Katalog Elastic 250 10-1954 Copy
2 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 07
1 x Brief Zündapp Rasenmäher-Werbemittel
1 x Instructieboekje NL - Bella 150 / 200Copy
1 x Onderdelen catalogus 448 7-1980 Copy
1 x Ersatzteile-Preisliste 10b 01-03-1958
2 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 10
1 x Instructieboekje D - 517 Copy
2 x Ersatzteil Preisliste 8
2 x Instructieboekje D - 441 C 50 Super Copy
2 x Brief Zündapp Weinachtswerbung 1974
2 x Ersatzteile-Preisliste 01-01-1968
2 x Fahrzeug Preisliste 75/3 (fur Verbraucher)
2 x Arbeiten an Zweitakt-Motoren 50 ccm und 100 ccm 3&4 Gänge Copy
3 x Technische Mitteilungen Bootsmotoren Nr 1
2 x Bootsmotor Preisliste 13 D Delphin
3 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 08
2 x Ersatzteile-Preisliste 15-12-1962
2 x Brief Zündapp Fahrzeugpreisliste 3/73
2 x Reklame folder Zundapp Premiere 10-1982 Copy
1 x Ersatzteile-Preisliste Rasenmäher 01-02-1982
1 x Onderdelen catalogus 518 KS100 07-1967 Copy
1 x Bootsmotor Preisliste 1/77
1 x Ersatzteil Preisliste 10b
1 x Instructieboekje D - SX 80 Copy
1 x Bootsmotor Preisliste 12 D Delphin
2 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 02
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 06
1 x Onderdelen catalogus NL - 529 Copy
1 x Reklame folder NL - 1970
1 x Instructieboekje D - 447 - 100 / 110 ZR 10 / ZR 30
1 x Instructieboekje D - 442 - 01 , 442 - 03
1 x Instructieboekje D - 447 - 100 / 110 ZR 10 / ZR 30
1 x Instructieboekje D - 304 Buitenboordmotor
1 x Electrisch schema GS 125
1 x Instructieboekje D - 304 Buitenboordmotor
1 x Rem anker plaat 423 Achterwiel
1 x Technische Mitteilungen Nürnberg Nr 18
1 x Technische Mitteilungen Nürnberg Nr 07
1 x Electrisch schema 428 15W + stopplicht
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 18
2 x Wijzer minuten Groene Klok
2 x Boek Zündapp Aufstieg und Niedergang Hardcover
1 x Lamp fitting Groene Klok
1 x Boek 60 Jahre Zündapp 1977
1 x Licht schakelaar Groene Klok
1 x Boek 50 Jahre Zündapp 1967
1 x Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr 17
2.166.08EUR
Er zijn geen artikelbeoordelingen
Talen
Nederlands English German
Wildeman-Zundapp